Home » Zhou Dynasty People: Chinese Emperors Family Tree, Marquess Wen of Wei, Su Qin, Duke Xian of Jin, Wu Zixu, Gan de, Duke Hui of Jin, Lu Ban by Source Wikipedia
Zhou Dynasty People: Chinese Emperors Family Tree, Marquess Wen of Wei, Su Qin, Duke Xian of Jin, Wu Zixu, Gan de, Duke Hui of Jin, Lu Ban Source Wikipedia

Zhou Dynasty People: Chinese Emperors Family Tree, Marquess Wen of Wei, Su Qin, Duke Xian of Jin, Wu Zixu, Gan de, Duke Hui of Jin, Lu Ban

Source Wikipedia

Published August 17th 2011
ISBN : 9781156704929
Paperback
34 pages
Enter the sum

 About the Book 

Please note that the content of this book primarily consists of articles available from Wikipedia or other free sources online. Pages: 33. Chapters: Chinese emperors family tree, Marquess Wen of Wei, Su Qin, Duke Xian of Jin, Wu Zixu, Gan De, DukeMorePlease note that the content of this book primarily consists of articles available from Wikipedia or other free sources online. Pages: 33. Chapters: Chinese emperors family tree, Marquess Wen of Wei, Su Qin, Duke Xian of Jin, Wu Zixu, Gan De, Duke Hui of Jin, Lu Ban, Fan Li, Li Ji, Bao Shuya, Zhang Yi, Lin Xiangru, Gugong Danfu, Guan Zhong, Shi Shen, Gan Jiang and Mo Ye, Duke Wu of Jin, Shu Du of Cai, Prince Shensheng of Jin, Zhao She, Ximen Bao, Tian Ji, Wu Taibo, Sunshu Ao, Gongliu of Zhou, Tang Shuyu, Zhuang Bo of Quwo, Zhong Hu of Cai, Marquis Wen of Jin, Earl Huang of Cai, Prince Xiqi of Jin, Huan Shu of Quwo, Marquis E of Jin, Marquis Jing of Jin, Marquess Lie of Zhao, Marquis Xiao of Jin, Marquess Jing of Zhao, Marquess Cheng of Zhao, Marquis Ai of Jin, Marquis Zhao of Jin, Marquis Xiaozi of Jin, Nangong Kuo, Marquis Mu of Jin, Marquess Xian of Zhao, Marquess Wu of Wei, Marquess of Shen, Song Yu, Lady Xu Mu, Yuan Taotu, Yue Yi, Marquis Min of Jin, Shang Shu of Jin, Marquis Li of Jin, Marquis Xie of Jin, Duke Gong of Cao, Marquis L of Jin, Bo Pi, Marquis Cheng of Jin, Marquis Wu of Jin, Marquis Xian of Jin, Youbo of Cao, Zheng Guo, Yuen, Duke Jing of Jin, Duke Mu of Cao, Crown Prince Dan of Yan, Duke Dao of Cao, Wei Huan-zi, Yao Li, Lady of Yue, Du Bo, Bofu, Tian Dan, Wei Xiang-zi, Zhuan Zhu, Duke Li of Jin, Feizi. Excerpt: This is a family tree of Chinese kings in the ancient periods before the rise of the First Emperor. Chinese emperors family tree (ancient) Chinese emperors family tree (early) Chinese emperors family tree (middle) Chinese emperors family tree (late) The legendary Five Emperors were traditionally regarded as the founders of the Chinese state. The Records of the Grand Historian states that Shaohao (or Xuanxiao as he is known) did not accede to the throne while Emperor Zhis ephemeral and uneventful rule disqualify him from the Five Emperors in all sources. Other sources name Yu the Great, the founder of the Xia Dynasty, as the ...